Yksityisopetus


Opiskelen tällä hetkellä koiralähtöiseksi ongelmakoirakouluttajaksi Rakkailla Haukuilla.  Tästä syystä yksityisopetusta ei ole tarjolla ongelmakoirapuolella. Mikäli haluat harjoitella ohjatusti hallillamme muuta, kuin ongelmakoirapuolen juttuja, kannattaa tutustua ohjattuun harjoitteluun. Ongelmakoirakouluttaja-opintojeni puitteissa teen harjoituscaseja oikeiden asiakkaiden kanssa. Mikäli olet kiinnostunut tällaisesta harjoituscaseksi tulemisesta ongelmatilanteenne kanssa, ota minuun yhteyttä info@midog.fi Harjoituscase-koirakoita tullee minulle paljon ja voin työstää vain muutamaa casea yhtä aikaa. Näin ollen kaikkia koirakoita en välttämättä voi harjoituscaseksi ottaa, mutta tilannetta kannattaa kysyä sähköpostilla.

 

Harjoituscaset ovat tällä hetkellä täynnä.

 

Syksyn 2017 aikana aloitan tekemään ongelmakoiracaseja opiskelijahinnalla 60 € / kerta. Tämä opiskelijatyönä tehtävä case sisältää kaikki samat asiat, kuin harjoituscasekin sisältää.

  1. Esitietolomakkeen täyttäminen ja ennakkoluettavaa asiakkaalle
  2. Ensimmäinen tapaaminen: Käydään tilannetta läpi esitietolomakkeen pohjalta. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen asiakas saa ohjeet stressittömälle kaudelle.
  3. Asiakas pitää stressittömän kauden.
  4. Stressittömän kauden jälkeen tavataan uudelleen ja asiakas saa ohjeet jäljelle jääneiden ongelmien syiden hoitamiseen.
  5. Tapaamisia jatketaan, kunnes ongelmakäytöstä ei enää ole.

Kouluttajana olen mukana koko prosessin ajan ja minuun saa ja tuleekin pitää tiiviisti yhteyttä. Kaikki ohjeet käydään yhdessä läpi.

Miksi stressitön kausi pidetään? Siksi, että kaikilla koirilla on stressiä. Kun kivuista ja fyysisistä ongelmista johtuvat käytösongelmat jätetään laskuista, jäljellejääneistä käytösongelmista 80 % johtuu stressistä. Stressitasoja laskemalla moni ongelmakäytöskin poistuu. Lisäksi mikäli koiralla on pelkotiloja, ei pelkoihin voida lähteä siedättämään ennen, kuin stressitasot on saatu alas. Pelko lisää stressiä ja stressi pahentaa pelkoa. Siksi stressitasojen lasku on todella tärkeää.

 

Tarkempaa tietoa prosessista saat minulta info@midog.fi

 

Tällä hetkellä seuraavat caset päästään aloittamaan vasta loka-marraskuussa.